SEMILINKS
地震情報(2018年4月度)
2018年5月4日更新

2018年4月度地震情報

 1.2018年4月度各地の地震発生回数
  1)最も多く発生した震源地は、「島根県西部」
  2)4月9日島根県西部震度5強、関連工場の状況
  ・出雲村田製作所、イワミ村田製作所共に被害なし
   ⇒村田製作所のプレス発表
  ・シマネ益田電子に被害なし
   ⇒シマネ益田電子のプレス発表
  3)地区ごとに地震の多い順に示す

 2.日本の毎月の地震発生回数
  1)2018年3-4月度を追加

 3.大地震のリンク
  1)熊本地震(熊本県熊本地方)
  2)鳥取地震(鳥取県中部)
  3)東日本大震災(三陸沖)


1.2018年4月度各地の地震発生回数

No. 地区 震源地 2016年 2017年 2018年 備考
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
1 中国 島根県西部 . . . . . . . . 1 . . . . . . . 1 1 38 18/4/9:震度5強
2 中国 鳥取県中部 1 6 5 254 33 14 3 4 1 7 1 3 6 2 1 3 3 3 16/10/21:鳥取地震/震度6弱
3 中国 島根県東部 . . 2 2 . . 5 . 2 . . 1 . 2 . . 2 1 1 2 1 .
1 九州 トカラ列島近海 11 5 4 18 5 4 3 3 47 1 . 5 12 7 1 5 4 2 3 3 5 19 16/7/4:12回地震/震度3
16/12:震度1=31/震度2=9/
震度3=5/震度4=2
2 九州 西表島付近 . 4 1 . . 1 2 . 3 1 . . . 2 1 1 3 6 1 1 40 7 .
3 九州 熊本県熊本地方 122 405 173 86 82 58 40 36 39 26 13 17 23 25 8 11 11 12 15 11 11 3 10 5 5 16/4/14:熊本地震/震度7
4 九州 五島列島近海 1 1 3 1 2 .
5 九州 日向灘 1 3 3 5 2 2 1 5 3 1 3 1 1 3 1 2 .
6 九州 奄美大島近海 2 2 4 1 1 5 2 2 4 . 2 . 4 5 2 2 3 1 1 2 3 5 2 4 1 .
7 九州 沖縄本島近海 . 2 . 2 6 6 3 3 3 3 2 3 1 2 4 3 5 3 1 3 2 2 1 .
8 九州 薩摩半島西方沖 . 14 1 1 1 . . 1 1 . . 1 1 . 1 1 2 3 2 1 .
9 九州 熊本県阿蘇地方 43 79 21 12 11 11 7 5 1 2 1 5 1 4 2 3 4 1 1 3 1 .
10 九州 種子島南東沖 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . 2 1 .
11 九州 大隅半島東方沖 . . . . . . . 1 . . 1 . 5 3 . 1 1 1 1 1 .
12 九州 天草灘 1 1 1 1 1 .
13 九州 福岡県筑後地方 1 1 1 1 .
1 東北 宮城県沖 5 14 10 11 7 8 9 12 11 14 7 6 14 9 8 9 13 7 4 11 9 8 10 5 7 .
2 東北 岩手県沖 2 6 2 6 2 8 2 3 6 6 3 3 3 1 3 4 4 4 6 4 4 5 3 2 6 .
3 東北 福島県沖 . 5 6 4 7 4 5 133 44 12 16 14 9 3 6 11 6 9 9 8 5 4 10 5 3 16/11/22:地震61回/震度5弱
4 東北 青森県東方沖 . 2 4 2 . 1 2 3 1 5 3 3 3 3 1 4 1 1 2 1 4 1 3 .
5 東北 三陸沖 . 1 2 . 7 . 1 1 . 1 1 5 . 1 . 3 1 1 1 2 (11/3/11:東日本大震災/震度7)
6 東北 宮城県北部 . . . 1 . 1 1 1 . 1 1 . . . . . 1 2 1 2 1 (03/7/26:宮城県北部地震/震度6強)
7 東北 秋田県内陸北部 . 1 . 3 . 1 3 4 . . . 1 . . 2 1 2 2 1 .
8 東北 福島県浜通り 1 2 . . 3 . . 3 1 . . . 4 1 . . 3 3 1 1 2 1 .
9 東北 秋田県内陸南部 1 1 . . 1 3 1 . . 2 . . . . . . 3 48 5 5 3 1 1 1 17/9/8:秋田県内陸南部/震度5強
10 東北 青森県下北地方 1 1 2 1 1 .
1 関東 新島・神津島近海 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 6 .
2 関東 茨城県沖 2 8 5 8 6 5 4 6 6 7 8 5 4 2 5 6 6 6 4 3 3 10 4 8 5 .
3 関東 茨城県北部 . 5 7 1 3 5 2 2 29 14 14 6 9 5 5 5 15 8 13 10 5 6 4 3 4 16/12/28震度6弱
4 関東 父島近海 . . 1 . 1 . 3 2 1 2 1 2 1 . . 1 1 1 1 1 2 .
5 関東 千葉県東方沖 3 2 7 7 7 4 5 1 5 2 5 8 4 3 10 1 1 2 7 4 7 2 4 1 .
6 関東 茨城県南部 . 4 6 13 1 3 4 1 2 3 5 6 1 2 1 5 6 1 3 8 4 1 6 3 1 16/7/17&7/20:震度4
7 関東 埼玉県北部 1 1 1 .
8 関東 神奈川県東部 1 1 .
9 関東 千葉県南東沖 1 1 1 1 1 1 1 .
10 関東 千葉県南部 1 1 1 1 2 1 .
1 近畿 和歌山県北部 . 5 2 2 5 2 4 2 5 2 2 2 1 3 3 2 6 2 2 2 5 2 3 9 3 .
2 近畿 和歌山県南部 2 2 2 1 3 1 1 3 .
3 近畿 京都府南部 1 . . 1 . 1 . 1 . . . . . . 2 1 2 1 1 3 1 1 2 .
4 近畿 三重県南東沖 1 1 .
5 近畿 奈良県 1 1 2 1 1 .
1 北海道 根室半島南東沖 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 4 1 2 2 3 .
2 北海道 浦河沖 . . 2 . 2 3 4 . 1 1 1 1 . 1 . 1 2 3 2 1 2 6 3 4 2 .
3 北海道 釧路沖 . 1 1 1 1 1 1 . 1 . . 2 . . 1 1 1 1 2 1 .
4 北海道 択捉島南東沖 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 .
5 北海道 北海道東方沖 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 .
6 北海道 北海道南西沖 . 1 2 1 . . . . 1 . . 1 . 1 . . 1 1 1 1 1 .
7 北海道 釧路地方中南部 . . 1 . . 1 1 4 1 . . . . 1 . . 1 1 1 1 1 .
8 北海道 北海道西方沖 1 1 1 1 1 .
9 北海道 網走沖 1 1 3 1 .
10 北海道 網走地方 . . . . . . . . . . 1 3 . . . . 5 1 1 2 1 .
1 中部 長野県南部 . 1 . 1 2 3 . . 1 1 . . 4 . 64 11 10 1 3 2 1 3 7 1 3 16/6/25:震度後5強
2 中部 愛知県西部 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 .
3 中部 静岡県西部 . . . . . . 1 . . . . . 1 . 1 . 1 1 1 1 1 2 3 1 .
4 中部 長野県中部 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 .
5 中部 山梨県東部・富士五湖 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 .
1 四国 徳島県南部 1 2 2 1 1 .
2 四国 豊後水道 . 2 . . . . . 2 1 . . 1 . 1 3 . 1 1 1 1 1 2 1 16/6/20豊後水道/震度5強
1 北陸 新潟県上越地方 . . 10 1 . 1 . . . . . . . . 1 . 1 1 16/6/25:地震3回/震度4
2 北陸 新潟県中越地方 1 2 1 2 1 12 2 1 1 1 (04/10/23:新潟県中越地震/震度7)
3 北陸 富山県西部 1 1 

2.日本の毎月の地震発生回数

注記)16/4/14熊本地震/震度7、16/10/21鳥取地震/震度6弱

■参考URL
 気象庁、各地の震度に関する情報/http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html

■バックナンバー
 地震情報(2018年2月度)
 地震情報(2017年12月度)
 地震情報(2017年11月度)
 地震情報(2017年9月度)
 地震情報(2017年8月度)
 地震情報(2017年7月度)
 地震情報(2017年6月度)
 地震情報(2017年5月度)
 地震情報(2017年4月度)
 地震情報(2017年3月度)
 地震情報(2017年2月度)
 地震情報(2017年1月度)
 地震情報(2016年12月度)
 地震情報(2016年11月度)


  
ご意見・連絡 TOPページヘ 前ページへ

2016年12月13日制定